מדיניות החזרת מוצרים

הסכם ומדיניות זו חלה על האופן שבו forever gamings מאפשרת החזרת מוצרים מהמשתמשים והצרכנים (ולהלן בלשון יחיד: “משתמש”) באתר forevergamings.com (להלן: “האתר”). הסכם ומדיניות זו חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים בו על ידי forever gamings.

מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו האתר נותן את השרות.

האתר יאפשר החזרת כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנפתח והוצא מאריזתו המקורית, נעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע“א – 2010, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים.

כל נזק שידווח מרגע קבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו, האתר יפתח בהליך יצירת קשר ופתיחת פנייה כנגד הספק לפי תנאי הגנת הקונה של אותו ספק שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לאתר אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. האתר יפעל לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך ותנאי הספק.

בכל פניה לגבי מוצר פגום/מוצר שהתקבל שונה מכפי שתואר, האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד. בכל מקרה של החזרת מוצר אל המוכר, עלות המשלוח תהיה על חשבון הקונה, לפי מדיניות האתרים השותפים ובכפוף למדיניות האתר. יודגש, כי החזרת טובין באריזה המקורית שלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם.

במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה על ידי הלקוח בעת הרכישה, יש להודיע לחברת forever gamings, בהודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-30 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות. באחריות הלקוח להודיע על כך לאתר באפיקי ההתקשרות, בסמוך למועד קבלת המוצר.

האתר אינו נושא במישרין או עקיפין באחריות כשהיא להחזר הכספי ו/או לסכום ההחזר הכספי שהתקבל מהאתרים השותפים בכל מקרה ובכלל זה, סירוב, ביטול, עיקוב, עיקול, הוצאות נוספות, מחדל ועוד.

 המדיניות שלנו חלה במשך 3 ימים. אם 3 ימים עברו מאז הרכישה, לצערנו לא נוכל להציע החזר כספי מלא למשתמש.

בכדי שהמוצר שברשות המשתמש יהיה כשיר להחזרה, הוא חייב להיות חדש ולא פדוי בפלטפורמה (ייתכן שיתבקשו הוכחות לכך).

חלק 1: מוצרים שאינם ניתנים להחזרה

כרטיסי מתנה, מוצרים שנפדו, רישיונות שהופעלו, מוצרים שנפתחו, מוצרים שעברו שימוש.

בשביל להשלים את תהליך ההחזרה במהירות, המשתמש מתבקשים:

  1. קבלה או הוכחה לעסקה.
  2. הוכחה שהקוד שהמשתמש קיבל לא נפדה לפני תאריך ביצוע העסקה.
  3. כל הוכחה אחרת אשר הלקחות יתבקש לספק.

חלק 2: החזר כספי (במידה ומתקבל) 

מתן החזרים כספיים הינו לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.

האתר אינו מתחייב לתת החזר כספי אם המשתמש שינה את דעתו לגבי הרכישה. לכן, אנא שקלו את בחירתכם וקנייתכם היטב.

לא יינתן החזר כספי במידה והמחשב ו/או קונסולה ו/או מכשיר של הלקוח לא עומד בדרישות ההרצה המינימליות של המשחק.

לא יינתן החזר כספי במידה והמוצר נשלח אל הלקוח.

האתר אינו מתחייב לתת החזר כספי אם המשתמש ביצע רכישה בטעות. לכן, אנא שקלו את בחירתכם וקנייתכם היטב.

כאשר אנו מקבלים את בקשת המשתמש להחזיר את המוצר, יישלח אימייל המודיע כי קיבלנו את בקשתו. המשתמש יקבל גם הודעה על אישור / ביטול ההחזרה. במידה וההחזר מאושר, ההחזר הכספי שמגיע למשתמש יעבור בדיקה נוספת וסכום הכסף המלא שמגיע לו יוחזר לכרטיס האשראי או שיטת התשלום המקורית בה ביצע את העסקה.

חלק 3: עיכובים ואיחורים בהשלמת ההחזר הכספי 

אם בקשת המשתמש אושרה אך עדיין לא קיבל את כספו בחזרה, ינסה המשתמש לבדוק שוב את חשבון הבנק שלו. ייתכן כי יקחו מספר ימים עד שההחזר יופיע בחשבונכם ויעובד. אם ניסיתם את כל האפשרויות ועדיין אינכם רואים את ההחזר, צרו איתנו קשר ונעזור לכם בהקדם בכל בעיה.

חלק 4: שינויים בהסכם זה

אנו שומרים את הזכות לשנות, למחוק ולעדכן מסמך זה וחלקים ממנו בכל זמן וללא התרעה.

חלק 5: כתב אי ויתור

במידה ו-forever gamings לא תקפיד על ביצוע תנאי כלשהו מהתנאים או מההתחייבות הכלולים בהסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות או סעד כלשהם שעשויים לעמוד לרשותה, ולא יפורש כוויתור על כל הפרה עתידית של התנאים או ההתחייבויות הכלולים בהסכם זה, אשר ימשיכו לפעול במלוא תוקפם.

שום ויתור על ידי מי מהצדדים על הפרה כלשהי של הוראה מהוראות הסכם זה לא תיחשב כוויתור על הפרה עתידית או קודמת כלשהי של אותה הוראה או של הוראה אחרת.

שאלות ופרטי קשר:

במידה ויש לכם כל שאלה או בקשה נוספת, ניתן ליצור איתנו קשר

במייל: support@forevergamings.com

עגלת קניות
×
דילוג לתוכן